Trial-error-succes
Leven met een gekleurde huid in een westerse maatschappij
Saskia Pinas
Leven met een gekleurde huid in een westerse maatschappij
06/23/2023
5 min
0

Trial - Error - Succes

06/23/2023
5 min
0

Het leven met een gekleurde huid in een westerse maatschappij brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Het niet bekend zijn met veel voorkomende huidaandoeningen, het niet herkennen van de meest eenvoudige huidafwijkingen. Geen onderscheid kunnen maken tussen de diverse etnische groepen.

Apparatuur en assortiment die niet afgestemd zijn op een bevolkingsgroep met eumelanine. Het geven van behandel- en productadviezen die niet aanlsuiten bij de doelgroep, huidprobleem. Schept onrealistische verwachtingspatronen

Zijn enkele zaken waar je tegenaan kunt lopen als je een Afrikaans, Afrikaans- Caribische diaspora, Zuid- Aziatische, Afrikaans- Europese diaspora, Latijns- Amerikaanse diaspora etnische achtergrond hebt. Onder de categorie leven met een gekleurde huid in een westerse maatschappij, deel ik mijn ervaringen en ervaringen van klanten die ik in de loop van de jaren heb mogen spreken en in enkele gevallen ook heb mogen behandelen. 

Ik heb meer Error's gekend dan successen…..

Ik heb meer Error's gekend dan successen, zeker in de begin jaren na het afronden van mijn studie uiterlijke verzorging en huidtherapie en bij de start van mijn onderneming, MellaCare in Rotterdam- West. Vol enthousiasme begon ik mijn opgedane kennis en ervaringen in de praktijk toe te passen. Helaas pakte het toch heel anders uit dan op de opleiding werd voorgeschoteld.

Mijn journey met het vinden van een oplossing voor de gekleurde huid begon op jonge leeftijd.
Tijdens mijn tienerjaren werd ik mij steeds meer bewust van mijn huidproblemen en dat het vinden van een effectieve oplossing niet zo makkelijk was in een Westers georiënteerde maatschappij waar de focus en kennis niet ligt bij mensen met een niet westerse etnische achtergrond, dito uiterlijk en genetische eigenschappen.

De oplossingen waren en zijn er al maar werden en worden bewust niet ingezet. De kennis onder de professionals is onvolledig, onvoldoende of bewust verkeerd toegepast (dit laatste kan ik niet vanuit de praktijk hard maken, maar de nodige gepubliceerde literatuur onderstreept dit wel). Een naslagwerk van Harriet Washington, Medical Apartheid, laat dat heel duidelijk zien. 

Maar ook de manier waarop klinische onderzoeken worden opgezet, welke etnische groepen betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van de onderzoeken, de onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde doelgroepen, kunnen een vertekend beeld geven van de realiteit. 

Het trekken van conclusies aan de hand van diezelfde onderzoeken, waarop richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld, die bepaalde doelgroepen bevoordelen en anderen benadelen. Moet je je afvragen zijn deze onderzoeken valide en objectief, genoeg?  Een voorbeeld in het geval van de (huid)aandoening huidkanker, borstkanker in de gekleurde huid. 

Waar de huidkanker preventie maatregelen voor de doelgroep van mensen met een Afrikaanse, Zuid- Aziatische, Latijns- Amerikaanse achtergrond, geen aandacht krijgt (verwaarloosbaar), niet toegespitst is op de wijze van manifestatie, uiterlijk, beloop, behandelwijze, taalgebruik, t.o.v. de grootste doelgroep waar huidkanker meer dan 70% voorkomt onder de noord- Europeaanse bevolkingsroep in de VS t.o.v. Afrikaans- Amerikaanse (enige doelgroep onderzocht in de VS) bedraagt dit minder dan 2%. 

Maar het mortaliteitscijfer 65% bedraagt onder deze laatste doelgroep en onder de afstammelingen van Noord- Europeanen 93% is. Wat een immens groot verschil is dat. Je moet jezelf inbeelden wat voor lijdensweg mensen moeten doorstaan om gezien, gehoord te worden (letterlijk) en serieus genomen te worden.

In campagnes om huidschade die in de toekomst tot huidkanker kan ontaarden, schiet ernstig te kort als het om eerder genoemde doelgroepen gaat. Evenals de aangeboden oplossingen voor het beschermen van ons grootste orgaan, de huid. Krijgen mensen met eumelanine preventieve adviezen voorgeschoteld die voor phaeomelanine mensen uitermate geschikt zijn, maar niet in dezelfde mate schikt voor de gekleurde huid.

Het zit allemaal tussen de oren
Soms loop je ook aan tegen professionals die zonder het te verbloemen onwelwillend zijn om mee te denken en verder te kijken dan de beheerste kennis en vaardigheden, die ze hebben en niet verder willen kijken dan je huidskleur. 

Maar ook het ervan overtuigd zijn dat: de klant, patiënt overdrijft het zit allemaal tussen de oren. Te vaak heb ik van mijn klanten van kleur te horen gekregen dat ze er maar mee moeten leren leven! 
En dan hebben we het niet over zeldzame (huid)aandoeningen, maar eenvoudig op te lossen, zoals bijvoorbeeld een droge huid (vaak voorkomend bij mensen uit warmere gebieden, rond de evenaar), acne, post-inflammatoire hyperpigmentatie.

Maar om weer terug te komen op mijn zoektocht naar waar het misgaat binnen de medische en cosmetische wereld, met betrekking tot het verkeerd diagnostisceren, behandelen, beoordelen van de gekleurde huid. 

Ik kreeg bijna identieke verhalen te horen. Het kwam erop neer dat het aan  de uitvoering en toepassing schortte. De geboden adviezen, behandelingen, protocollen/richtlijnen, producten, vraagstelling. Sluiten onvoldoende aan bij de behoefte van mensen zoals ik.

Theorie en praktijk en vice versa kwamen niet met elkaar overeen. En ik wilde daar het fijne van weten. Waarom boden de geboden oplossingen niet het gewenste resultaat voor mijn gekleurde huid en die van mensen die tot dezelfde categorie gerekend kunnen worden, als was het alleen maar dat we over dezelfde hoeveelheid eumelanine procentueel gezien beschikken? 

En waarom vind een zorg of beauty professional het nodig om zijn of haar onkunde op een negatieve manier te verbloemen? En zo de schuld bij de ander (klant, patiënt) neer te leggen?

In mijn jongere jaren 

Ik stelde mij vragen als: Waarom gaat de conditie van mijn huid achteruit? Waarom kan mijn huisarts en de summiere informatie die ik kon vinden geen antwoord geven op de vele vragen en de huidproblemen waar ik mee rond loop? Dezelfde vragen die ik aan mezelf stelde, stellen de klanten die mijn praktijk in Rotterdam- West bezochten ook.


In mijn jongere jaren, heb ik altijd last gehad van post- inflammatoire hyperpigmentatie, ongeacht de trigger (inflammatie, wond, irritatie), standaard heb ik last van een verkleuring. Acne, overbeharing, striae. 
Vrij onschuldige en goed behandelbare huidaandoening. 

Maar ondanks de verdere innovaties, presteren beauty en zorg professionals het nog steeds, zich te beroepen op uitspraken: ik kan niets voor je betekenen, leer er mee te leven, voor jouw ‘huid’ is er niets of adviezen te geven, waaraan de klant niets heeft en soms ook de conditie van de huidaandoening verslechterd. 

Vanuit hier is mijn eigenlijke zoektocht begonnen naar what's real and what is BS?! 

Na 14 jaar…

Ik heb in de 14 jaar dat ik mijn huidtherapie praktijk annex schoonheidssalon heb, meer Errors is de begin jaren gehad, dan successen. Het begrijpen waarom een behandelmethode, theorie in de praktijk anders uitpakt in een gekleurde huid was een uitdaging. 

Wat ik uit de studieboeken, overige vakliteratuur heb kunnen achterhalen is dat de klinische studies binnen de geneeskunde, teveel en te vaak gebaseerd is op etnische profileren, aannames, vooroordelen. De gekleurde uitkomsten als waar en valide worden gepresenteerd. 

De modellen die voortkomen uit diezelfde onderzoeken, benadelen structureel bepaalde doelgroepen, m.n. mensen met een Afrikaanse etnisiche achtergrond. 

Door wat ik aan kennis en ervaring heb op gedaan, paste ik op mijn klanten toe. Ik liet het grootste gedeelte van de opgedane kennis van de opleiding voor wat het was, het deed meer kwaad dan goed. Ik paste relevante informatie aan, aan mijn doelgroep. 

Maar wat was dat een uitdaging, ik had weinig tot geen aanknopingspunten, als het aan kwam op het benodigde aantal behandelingen voor zichtbare resultaten bij diverse huidaandoeningen, de juiste instelling van de apparatuur, welke vragen waren relevant om te stellen en wanneer stelde ik die vragen, waar let ik op (wat zie ik en wat zie ik niet).  

Ik ben ondanks de ruim 14 jaar aan trial and error, nog steeds niet uitgeleerd en welke methoden het effectiefst zijn bij de diverse huid indicaties binnen mijn vakgebied, huidtherapie en uiterlijke verzorging (schoonheidsspecialist). 

Nu ben ik op het punt gekomen dat ik mijn kennis en ervaring kan delen met collega’s uit het vak. Ik heb dit gedaan in de vorm van een cursus, een basiscursus over de gekleurde huid.

Denk jij dat jouw kennis over de gekleurde huid aan een update toe is, begin vandaag nog aan jouw journey de geheimen van de gekleurde huid stap-voor-stap te ontdekken. Bekijk het cursusaanbod.

Reacties
Categorieën